הודעות אחרונות

Aug7

תחרות ע"ש טובה שני

בימי רביעי בחודש אוגוסט,תוקדש התחרות לזכרה של טובה שני. גביעים מהודרים יוענקו למנצחים.