לוח פעילות

יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישי
10:00 משחק מודרךתחרותתחרותתחרותתחרות
16:45 (יום שלישי - 16:30) תחרות מודרכתקורס הכרזות / משחק מודרך תחרות מוזלת עם חוברות ידיים משחק מודרך / קורס מתקדמיםמשחק מודרך / קורס מתחילים
20:00 תחרות עם חוברות ידייםתחרות עם חוברות ידיים והרצאה לשחקני תחרויות לפני התחרות קורס מתחיליםתחרותתחרות I.M.P והרצאה לשחקני תחרויות לפני התחרות